חקירת דליקות ושריפות

א. מטרת חקירת הדליקה

1) המטרה של חקירת הדליקה הינה לקבוע מהי סיבת פרוץ הדליקה.

2) את חקירת נסיבות פרוץ הדליקה וקביעת מנגנון "ההידלקות" מבצע חוקר דליקות מוסמך 

אשר יש לו את הניסיון, הידע והכלים המתאימים לתת חוות דעת מומחה.

3) חוות הדעת של המומחה – הינה חוות דעת פורנזית אשר מסתמכת על ידע אשר מקורו 

בניסיון רב שנים בביצוע חקירות דליקות בזירות ארוע שונות ומגוונות.

4) לאחר קביעת סיבת פרוץ הדליקה שיכולה להיות או בכוונת זדון של הצתה או בכשל שמקורו 

ברשלנות, כאן הזמן לבצוע חקירה פרטית שתתבצע ע"י חוקר פרטי בעל רשיון ממשרד 

המשפטים.

5) מטרת החקירה הפרטית היא לאשש תביעה כנגד הרשלן ו/או המצית או להפריך תביעה 

כנגד הלקוח שמטעמו מבוצעת החקירה.

6) אנו מקפידים ושומרים על כללי אתיקה קפדניים המבטיחים תוצאה ראויה בבית-המשפט 

בסבירות גבוהה ביותר.

 

ב. המומחים והמעבדות

7) בדומה לחקירה פלילית רצוי שהחקירה הפרטית תהא ככל הניתן מלווה ע"י מומחים שונים 

בתחומים שונים כגון: מהנדס חשמל כאשר ישנו חשד למעורבות חשמל, מומחה הנדסי או כימי 

כאשר מעורבים מכונות או תהליכים הנדסיים או כאשר נמצאים חומרים כימיים או מאיצים 

ששימשו להאצת האש בזירת הארוע.

8) לעיתים יהיה צורך לאסוף ממצאים מזירת הארוע ולשלוח אותם למעבדות מוסמכות על מנת 

לזהות את אותם החומרים החשודים שיתכן וישפכו אור על נסיבות המקרה ועל מנגנון ההצתה 

ו/או אפילו להצביע על חשודים אפשריים או בהצתה המכוונת או בכשל רשלני שגרם לשריפה.

9) לעיתים ישתלבו מומחים בתחום הכלכלי כגון רואי חשבון, כלכלנים, שמאים היודעים להעריך 

את ערכו של הרכוש שמעצם טיבו וטיבה של שריפה כילתה אותו וגרמה לנזק עד כדי העלמותו 

של הרכוש.

10) עו"ד שילווה את הצוות מבחינה משפטית, ינחה את הצוות איזה מידע וראיות דרושים לו 

בכדי לבסס תביעה ו/או להדוף תביעה.

 

ג. שיתוף פעולה בין צוותי החקירה

11) ככלל צוות החקירה הכולל את ראש הצוות שהינו חוקר פרטי וכן חוקר דליקות פרטי, מומחים 

שונים, מעבדות ועורך דין חייבים לייצר דינמיקה של שיתוף פעולה וסינרגיה בין המידע שנאסף ע"י 

כל אחד מהמשתתפים שכן יכול להיווצר מצב כי גילוי מסויים במעבדה מצריך בדיקה חוזרת של חוקר הדליקות בשטח לאמת ולאשש את המידע או להפריך אותו וכך גם החוקר הפרטי לשם 

תשאול וחקירת עדים שונים שיכולים לתמוך או להפריך את המידע.

 

ד. מניעת דליקות ושריפות

12) מומלץ לבצע "סקר ניהול סיכונים" של מערך כיבוי האש אשר מטרתו מתן יעוץ לשיקום 

ושידרוג מערך כיבוי-האש בעסק, במפעל, בבית ובכל מקום.

סודיות מובטחת