סקר ניהול סיכונים של המערך הבטחוני

1) משטרת ישראל אחראית על בטחון הפנים וזאת עפ"י החלטת הממשלה.

הסקר יתבצע עפ"י פורמט משטרת ישראל תוך שילוב נושאים חשובים נוספים שהם באחריות משרדי ממשלה שונים, פיקוד העורף וכן שילוב נושאים על פי הניסיון שמשרדנו רכש.

 

2) הסקר יתייחס לזמני שגרה, לזמני שגרת חירום, לזמן מלחמה, למפגעי כח עליון ולפלילים.

 

3) הסקר יכלול איתור אזורים רגישים ונקודות תורפה ומהן דרכי הפעולה האפשריות – דפ"א של היריב באמצעות פעילות חבלנית עוינת – (פח"ע) ומהו המענה האבטחתי בכח-אדם, נשק ואמל"ח (אמצעי לחימה) מתאימים ואמצעי מיגון פיזי, סטאטי וטכנולוגי.

 

4) בנוסף יכלול הסקר דרכי פעולה אפשריות גם של פעילות פלילית ומהו המענה האבטחתי והתנהגות העובדים והמתגוררים באתר.

 

5) המענה האבטחתי יתוכנן עפ"י "הערכת מצב", כאשר שטח והיקף המתקן/הפרויקט "יחולקו" ויתוכננו ל-3 מעגלי אבטחה:

(א) המעגל ההיקפי – יכלול את כל השטח הרלוונטי מחוץ לגדרות/קירות המתקן המאובטח אשר כח האבטחה יכול לשלוט

עליו ולאתר מבעוד מועד נסיונות לפגוע במתקן.

(ב) מעגל הכניסות – כולל את גדרות/קירות המתקן ואת הכניסות למתקן, ויעודו למנוע החדרת אמצעי לחימה קרים וחמים,

חומרי נפץ וכן למנוע כניסת אנשי פח"ע וגורמים פליליים.

(ג) המעגל הפנימי/השלישי – כולל את כל המבנים, המשרדים, המכונות, חדרי אוכל, חדרי מגורים, אולמות, חדרי לימוד,

חומרים מסוכנים ואתרים רגישים וכו' שבתוך המתקן המאובטח ויעודו למנוע גישה ופגיעה באתרים רגישים ובכח האדם

הפועל והנמצא במקום.

 

6)  להלן דרכי הפעילות האפשרית (דפ"א) של היריבים:

 דפ"א של היריב לביצוע פח"ע – פעילות חבלנית עוינת

 

הסקר יתייחס ויכלול את אפשרויות האויב ומהו המענה הטקטי והתכנוני שלנו כנגד כל אפשרות לביצוע פיגוע מכל סוג כולל דפ"א פלילי תוך התייחסות לזמני שגרה, שגרת חירום ולזמן מלחמה וכן למפגעי כח עליון – רעידות אדמה ושטפונות.

 

(א) להלן עיקרי דפ"א לביצוע פח"ע ע"י האויב הן בשגרה והן בשגרת חירום:

(1) איסוף מודיעין למבצע (מל"מ).

(2) ירי ישיר, תקיפה בנשק קר.

(3) חדירת מחבל מתאבד בגלוי/בהסתר.

(4) חדירה בהתחזות.

(5) הנחת או השלכת מטען חבלה.

(6) פיגוע מיקוח – בני ערובה.

(7) רכב תופת מתפוצץ.

(8)  פריצה אלימה.

(9)  הודעה אנונימית על חומר נפץ שהוחדר.

(10) החדרת מטען חבלה באמצעות מעטפות וחבילות דואר.

(11)  החדרת מטען חבלה באמצעות רכב משוטה.

 

(ב) להלן דפ"א של האויב בזמן חרום/מלחמה:

      ירי טילים, הפגזות, הפצצות וטרור בלתי קונבנציונלי (טב"ק) הכולל שימוש באטום, ביולוגי, כימי ורדיולוגי.

 

(ג) מפגעי כח עליון:

(1) רעידת אדמה (רעא"ד).

(2) שטפונות.

 

(ד) להלן דפ"א פלילי:

(1) גניבות.

(2) שוד.

(3) אונס.

(4) סמים ואלכוהול.

 

7) "פקודת מבצע"

(א) כל ממצאי הסקר יוגשו בכתב במתכונת של "פקודת מבצע".

ב"פקודת המבצע" תהיה התייחסות לנושאים רבים ומהו המענה אשר יתייחס לזמני שיגרה, זמני שיגרת חירום, מצבי חירום

ומלחמה ולמפגעי כח עליון ופלילים.

יירשם המצב הנוכחי והמלצות לשינויים והשלמות בכל 3 המעגלים – דהיינו מה המענה התכנוני והאמצעים שיש לנקוט

כגון:  אמצעים, שילוב ושיבוץ כח אדם מקצועי ולא מקצועי, נשק וציוד, אבטחה ומיגון, ציוד קשר, טכנולוגיה, השתלמויות,

תרגולים ונוהלים.

(ב) Bcp-business continuity plan – תוכנית להמשכיות הפעילות הבטחונית במקרי אסון וחרום תוך שילוב התוכנית

עם תוכנית המשך הפעילות העסקית של הגוף, המוסד, המפעל המאובטח על מנת לאפשר לו המשך פעילות עסקית בגיבוי

בטחוני.

(ג) Drp-disaster recover plan – תוכנית להתאוששות הפעילות הבטחונית לאחר מקרי אסון וחרום תוך שילוב התוכנית

עם תוכנית ההתאוששות של הגוף, המוסד, המפעל המאובטח על מנת לאפשר לו להתאושש ולהתארגן בגיבוי בטחוני.

 

תכניות אלו וההערכות לגביהן נכתבות מראש ומתייחסות ונותנות מענה לתרחישי אסון וחרום אפשריים העלולים לפגוע

במערכת האבטחה ואת הדרכים כיצד להיערך הערכות משותפת ומשולבת עם יתר אגפי ומחלקות הארגון ולהתמודד עם

התרחישים הנ"ל בזמן אמת ולאפשר לארגון להמשיך ולפעול במשאבים של כח-אדם, ציוד, קשר ונשק ותוך כדי כך

להביא את הארגון להתאוששות מהאסון.

 

(ד) להלן רשימה (חלקית) של הנושאים:

(1) מרכיבי כח האדם, מקום עיסוקם ותפקידם.

(2) תאור ומיקום מרכיבי המתקן, מבנים, אולמות, ריכוזי כח אדם, חומרים מסוכנים, ציוד, גדרות, שערים, תאורה וכו'.

(3) אמצעי אבטחה פיזיים, טכניים ואלקטרוניים:

(א) מיגון פיזי – גדרות, שערים, מחסומים, סורגים.

(ב) מערכות התרעה – פריצה פנים וחוץ.

(ג)  תאורה בטחונית היקפית ופנימית.

(ד) מערכות טמ"ס.

(ה) מערכות לחצני מצוקה.

(ו)  מערכות לבקרת כניסה וסינון נכנסים ויוצאים בכל מצבי החרום.

(ז)  מערכות חרום ובטיחות (מערכות כריזה, מערכות עזרה ראשונה, מערכת התרעה לכיבוי אש).

(ח) מערכות צילום אבטחתי יום ולילה.

            (ט) רחפנים – הפעלה ביום ובלילה הן לתצפיות והן לצילומים.

            (י)  מערכות קשר פנים וחוץ + מרשמי קשר.

 

(4) מקלטים.

(5) אחריות לאבטחת המתקן.

(6) מאפייני הפעילות במתקן – לוח זמנים, כח אדם, קהל המגיע למתחם/למתקן – עובדים, דיירים, ספקים, מבקרים.      

(7) מודיעין.

(8) בטיחות וגהות.

(9) כיבוי אש כולל התייחסות לדליקות העלולות לפרוץ ברכב חשמלי.

(10) עזרה ראשונה.

(11) חומרים מסוכנים (חומ"ס).

(12) נזקי חשמל ומים.

(13) שיטת האבטחה

(א) נקודות תורפה.

(ב) תפיסת האבטחה.

(ג)  לו"ז יומי לביצוע האבטחה, סריקות למיניהן, הרכב כח האבטחה בשעות ובמקומות רגישים, כגון: זמני כניסת

      ויציאת עובדים, חופשות מרוכזות, שבתות וחגים ואבטחת עובדים היוצאים לעבודות ולחלוקת טובין מחוץ למתקן.

 

(14) נוהלים, נספחים ותרשימים

     יופיעו בכתיבה איכותית של נוהלים לזמני שגרה, לזמני שגרת חירום, לזמן מלחמה ולארועי כח עליון והוראות

     פעולה תוך שימוש באינפוגרפיקה – שפה ויזואלית המאפשרת לייצג תכנים ומידע באופן ידידותי למשתמשים.            

(א) נוהל סמ"חים (סימנים מחשידים).

(ב) נוהל סריקות.

(ג) נוהל אחזקת ושמירת נשק, נוהל פתיחה באש במצבי חירום שונים.

(ד) נוהל כללי התנהגות, משמעת והופעה של מערך האבטחה.

(ה) נוהלי דיווח.

(ו) יומן מבקרים, יומן ארועים.

(ז) נוהל טיפול בחפץ חשוד.

(ח) נוהל בני ערובה.

(ט) נוהל טיפול ברכב מתפרץ.

(י)  מרשמי קשר, תוכניות אבטחה, גזרות אחריות, תוכניות ומרשמי פינוי/חילוץ.

(יא) תדרוכים למאבטחים.

(יב) נוהלי חילוץ ופינוי עקב פיגוע, שריפה, דליפת גז, רעידת אדמה, אב"כ, רדיולוגי.

(יג) נוהל התנהגות בחירום ומלחמה, תכנית ירידה למקלטים.

(יד) נוהל לאבטחת עובדים היוצאים לעבודה מחוץ למתקן.

(טו) תכנית תרגולים לכל הנושאים.

(טז) נוהלי ביקורת ובקרה.

(יז) "נוהל נעול" – הרשאה, חלוקה, רישום ופיקוח על מפתחות ומנעולים.

            (יח) ועוד נוהלים בהתאם לצורך.

 

סודיות מובטחת