סקר ניהול סיכונים של המערך העסקי

סקר ניהול סיכונים של המערך העסקי

הסקר יתייחס לאבטחת המתקן, המפעל, המוסד, המשרד, המתחם באותה שיטה ומתכונת כמופיע בסקר סיכונים של המערך הבטחוני.

 

בסקר ייכללו הנושאים הבאים:

1) מניעת פעילות חבלנית עוינת ושוד מזויין.

2) מניעת גניבות, מעילות ופחת.

3) נוהל ברירת ומיון עובדים, מניעת החדרה והשתלת עובד לצרכי "ריגול תעשייתי".

4) נוהל קבלה, בקורת ורישום טובין נכנסים ותעודות משלוח למניעת פחת וגניבות, כולל בדיקות מעבדה לגבי חלק מהטובין.

5) נוהל משלוח ובקורת טובין יוצאים, תעודות משלוח, למניעת פחת וגניבות.

6) נוהל טיפול ב"חזרות".

7) נוהל אבטחת מידע ורשומות מסווגות, אבטחת מחשבים ומידע ממוחשב כנגד איומי הסייבר ומניעת השתלת עובד לאיסוף מידע.

8) "נוהל נעול" – הרשאה, חלוקה, רישום ופיקוח על מפתחות ומנעולים.

9) שמירה ואבטחה יום, לילה, שבת וחג, תאורה בטחונית, גינון בטחוני.

10) כיבוי אש כולל התייחסות לדליקות העלולות לפרוץ ברכב חשמלי.

11)  עזרה ראשונה, כח אדם, תרופות וציוד כולל פינוי וחילוץ בזמני שיגרה, בזמני שיגרת-חירום, בזמן מלחמה וכן בזמן מפגעי כח עליון.

12) בטיחות וגהות.

13) התנהגות במקרה מלחמה – סידורי מיגון, האפלת חלונות, "האפלת" רכבי המפעל/העסק וכו'.

14) תכנית קשר עם העובדים במקרי חרום.

15) מקלטים – ציוד, עזרה ראשונה, קשר פנימי וחיצוני, נוהל ירידה למקלטים.

16) נוהל אבטחה על פטנטים, קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר.

17) מניעת גניבות של קניין רוחני, זכויות יוצרים, סודות יצור וכדומה.

18) נוהל אבטחת עובדים היוצאים לעבודתם בשטחים מסוכנים.

19) נושאים יעודיים נוספים המתאימים למתקן, למפעל ולעסק הנבדק.

20) נוהל בדיקת דואר וחבילות נכנסות.

21) נוהל הפעלת רחפנים לאבטחה כולל בשטחים חקלאיים.

 

תוך התייחסות ל- BCP/DRP

 

Bcp-business continuity plan – תוכנית להמשכיות הפעילות הבטחונית במקרי אסון וחרום תוך שילוב התוכנית עם תוכנית המשך הפעילות העסקית של הגוף, המוסד, המפעל המאובטח על מנת לאפשר לו המשך פעילות עסקית בגיבוי בטחוני.

Drp-disaster recover plan – תוכנית להתאוששות הפעילות הבטחונית לאחר מקרי אסון וחרום תוך שילוב התוכנית עם תוכנית ההתאוששות של הגוף, המוסד, המפעל המאובטח על מנת לאפשר לו להתאושש ולהתארגן בגיבוי בטחוני.

 

סודיות מובטחת