עסקים, מוסדות, ארגונים ופרטיים

זכויות קניין רוחני, רעיוני וזכויות יוצרים

הגנה על זכויות יוצרים.

הגנה על פטנטים.

הגנה על סימנים מסחריים.

הגנה על טכנולוגיות.

הגנה על מוצרי מזון וסחורות למיניהן.

 

ההגנה מתבצעת ע"י חקירות סמויות הכוללות איתור ואיסוף מידע קביל, ראיות לקראת משפט הכוללות ביום קניות, צילומים והקלטות ובדיקות מעבדה וכל זאת תוך שיתוף עם משרד עורכי דין (כולל צווי מניעה) ועם משטרת ישראל כולל החרמת הסחורה ואחסונה.

 

בדיקות פוליגרף (מכונת אמת)

משרדנו מפעיל בחקירות שונות בודקי פוליגרף מומחים, ותיקים ובעלי ניסיון רב.

* ביצוע בדיקות ברוב השפות ברחבי הארץ ובחו"ל.

* ביצוע בדיקות בכל מקום (משרד, דירה, בית מלון וכד') בנוחות ובדיסקרטיות.

* אימות גרסאות של חשודים, עדים ונאשמים.

* בדיקות מיון ובדיקות מהימנות של מועמדים לעבודה ושל עובדים ותיקים.

* בדיקות בנושאי אישות, בגידות ועניינים שבינו לבינה.

 

*  חשוב! בדיקות מקדימות – במקרים בהם התבקשת להיבדק בפוליגרף ע"י מעסיק, או נציבות שירות המדינה או חברת ביטוח – מומלץ להשהות את התשובה ולהתקשר אלינו לקבלת ייעוץ.

 

בדיקות ממ"ן (מד מתח נפשי) – מכונת אמת עפ"י גלי הקול

במהלך תשאול או חקירה וכאשר האדם או חשוד שעימו משוחח החוקר מסרב להיבדק בפוליגרף או מסיבות מקצועיות לא רצוי להציע לו להיבדק בפוליגרף, אזי רצוי וניתן להקליט את השיחה עימו. (לעיתים בצורה גלויה ולרוב בצורה סמויה). שיטת השאלות דומה מאד לשיטת השאלות לנבדקי פוליגרף ("שאלות קרות" ו"שאלות חמות"). להשגת הצלחה מירבית רצוי להאריך את התשאול/החקירה. ההקלטה נבדקת במכשיר מיוחד הקרוי ממ"ן שבעזרתו ניתן לדעת איזה תשובות נכונות או שקריות.

 

בדיקות גרפולוגיות

בדיקות לצורך קביעת:

* יושר ומהימנות.

* סף פיתוי.

* מיון, אבחון וברירת עובדים.

קביעת פרופיל אישיותי.

* אימות גירסאות.

 

גרפולוגיה משפטית

* איתור זיופי מסמכים.

* איתור זיופי חתימות.

* איתור זיופי תאריכים.

* איתור זיופי צ'קים.

* איתור זיופי חוזים.

* בדיקת קשר וזהות בין מסמכים חשודים למסמכים מקוריים וכדומה.

* איתור מכונות ובתי דפוס שהודפסו בהם מודעות ובהן השמצות ושקרים.

 

חשוב! בדיקה גרפולוגית של מסמכים שונים שהוגשו ו/או נרשמו במהלך מו"מ וזאת מיד לאחר ניהול מו"מ מסחרי לקנייה או מכירה, לצורך בדיקת אמינות נתוניו וכוונותיו של הצד השני בנוגע למחירים וכד'.

 

חקירות יושר, מהימנות והתאמה לתפקיד

במהלך החקירה נבדקים הנושאים הבאים: פרטים אישיים ורקע משפחתי, מצב בריאותי, השכלה, שרות בצה"ל, עיסוקים בעבר ובהווה וכישורים מקצועיים, רכוש ורמת חיים, אופי והתנהגות, יושר ומהימנות, יחסי אנוש ויחסים עם ממונים, שווים וכפיפים.

בדיקות לאיתור ומניעת החדרת והשתלת עובד לצורך השגת מידע חיוני ו/או ולגרימת נזקים ושיבושים ובדיקות לאיתור גיוס עובד ותיק.

ניתן לשלב בחקירה בדיקות פוליגרף, בדיקות גרפולוגיות, מבחנים פסיכומטריים, מבחנים פסיכוטכניים ומבדקי יושר ומהימנות הכוללים:

* מבדק ממוחשב.

תחקור עומק הכולל בין היתר התייחסות לפיטורים ממקום עבודה, קשר לפלילים, סמים, גניבות, אלימות וכיוצא בזה.

* בדיקות פוליגרף.

 

חקירות מסחריות ויכולת אשראי

חקירות כנ"ל מומלץ לבצע לפני מתן הלוואה או לפני יצירת שותפות עם אדם פרטי או עם עסק או חברה פעילה.

בחקירות אלו נבדקים בין היתר:

*  פרטי הלווה, העסק או החברה.

*  פרטי בעל/י ומנהלי העסק/החברה, שעבודים, עיקולים, בנקים ואשראי.

*  אופי, יושר ויכולת מקצועית של בעלי ומנהלי החברה, טיב ורמת הסחורה או הפרויקטים שהחברה מבצעת.

*  מעורבות במשפטים של בעלי ומנהלי החברה.

*  רשת הפצה ולקוחות.

*  דוחות כספיים, הפרשות עפ"י חוק לעובדים (קרן פיצויים, קופות גמל וכו').

*  מוסר תשלומים – חוו"ד מספקים ובנקים.

*  אפשרות לחוו"ד מרו"ח מומחה בבדיקת דוחות כספיים והפקת "משמעות" ו"מסקנות".

 

חקירות יכולת כלכלית של שכיר, עוסק פרטי, עצמאי, חברה, חברה בע"מ וכו'

 

חייבים לכם כסף? החייבים טוענים שאין באפשרותם לשלם?

אנו נבצע עבורכם חקירות כלכליות מקיפות.

התקשרו עכשיו ל"אתגר – חקירות פרטיות ובטחון" – 02-6230505

 

החקירות כוללות איתור רכוש ונכסים לצורך מימוש – דהיינו לצורך עיקול וגביית החוב.

איתור זיקת בעלות לזכויות שונות כגון: מניות בחברות בע"מ, שותפויות וכדומה.

חקירות ואיסוף מידע ונתונים מסחריים, כלכליים ומקצועיים.

איתור נדל"ן בחתך ארצי (גוש, חלקה ות"ח), איתור רכב (מקום חניה לצורך תפיסה), איתור צמ"ה (ציוד מכני הנדסי), מקום עבודה וחניה, כלי שייט, יאכטה (מקום עגינה), כלי טייס (מנחת, שדה תעופה), בנקים בהם מתנהלים חשבונות, צוואות וירושות (פרטים רשמיים), עיסוק והכנסה (מקום עבודה), איתור חייבים לנבדק בהליך משפטי – על מנת "להפנות" את החוב ללקוח (אסמכתאות משפטיות), תביעות משפטיות (אסמכתאות משפטיות), פשיטת רגל (אסמכתאות משפטיות), זכויות בפוליסות ביטוח, זכויות בקופות גמל וכדומה (פרטים פורמליים).

ממצאי החקירה ייתכן שישמשו את הלקוח לגביית החוב וייתכן שישמשו כראיה וכבסיס לתביעה משפטית או במסגרת ההוצאה לפועל.

 

חקירות לאיתור הברחת נכסים לצורך "הרמת מסך"

מומלץ לבצע חקירה כנ"ל לגבי חייבים סכום גבוה אשר ביצעו פעולות שונות על מנת לטשטש את הקשר בינם לבין כספם ורכושם במטרה להתחמק מנושים שונים, דהיינו "הברחת נכסים".

החקירה אמורה לאתר העברת כספים לבני משפחה על מנת שירכשו וירשמו למשל נכסי נדל"ן על שמם, או רישום נכסים על שם בני משפחה ו/או שותפים ו/או חברים.

כן אמורה החקירה לחשוף גירושים פיקטיביים לאחר העברת ורישום כספים ונכסים על שם האשה/"הגרושה" או על שם הבעל/"הגרוש".

 

חקירות וביקורי מעגל בדירות השייכות לחברות נדל"ן ושיכון פרטיות, עירוניות וציבוריות

וחקירות יכולת לגבי מקבלי סיוע מעמותות חסד

 

מטרות הביקור:

 

א.  חברות נדל"ן

     1)  לוודא שהמתגוררים בדירה הם החתומים על חוזה השכירות, פרטי כל המתגוררים ומהי זיקתם לדייר החוזי.

     2)  עיסוק, מצב בריאות.

     3)  לוודא את מצבה הפיזי של הדירה ומהם הליקויים.

 

ב.  עמותות חסד - הנותנות או שוקלות לתת סיוע לנזקקים

     1)  אימות הפרטים האישיים של מבקשי ומקבלי הסיוע (סלי מזון, ארוחות חמות).

     2)  אימות תנאי הדיור – בעלות, שכירות, אחר.

     3)  אימות מצבם הכלכלי, עיסוק, הכנסה, רכוש נדלנ"י נוסף, רכב, חובות וכו'.

 

מטרת החקירות היא לאפשר למזמינים לקבל החלטות באשר לרמת הסיוע.

 

 

מסירות משפטיות ושרותי בלדרות בכל היבשות

מסירות משפטיות – מסירת המסמכים תבוצע עפ"י תקנות סדר הדין האזרחי ועפ"י תקנות סדר הדין הפלילי ועפ"י סעיף 7 לחוק ההוצל"פ.

 

שרותי בלדרות אישית – העברת ומסירת מסמכים חשובים ודברי ערך ע"י בלדר/ית מיומנים וללא עבר פלילי.

 

איתור חייבים, נוכלים, רמאים ומתחמקים וביצוע צווי מעצר

א. איתור חייבים, נוכלים, רמאים ומתחמקים בארץ ובכל היבשות.

ב.  ביצוע צווי-מעצר בארץ

 

לאחר שהפונה ימסור/תמסור לנו את צו-המעצר, מיד לאחר האיתור נפעל לגרום למעצר המבוקש ע"י משטרת ישראל אשר רק בסמכותה לעצור אותו ולטפל בתשלום החוב או להביא את הנעצר לבית משפט.

           

חקירות ביטוח

משרדנו מתמחה בביצוע חקירות עבור תובעים שנפגעו בגופם בעקבות תאונה או מעשה רשלני של גורם כלשהוא. במסגרת חקירתנו נפעל להמציא ראיות שיסייעו בהגשת תביעה ובזכיה בה.

במקרים מסויימים יש אפשרות לתשלום דחוי של שכר הטרחה בגמר התביעה ולאחר זכיה וקבלת כספי התביעה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חקירת דליקות ושריפות

א.    מטרת חקירת הדליקה

       1) המטרה של חקירת הדליקה הינה לקבוע מהי סיבת פרוץ הדליקה.

       2) את חקירת נסיבות פרוץ הדליקה וקביעת מנגנון "ההידלקות" מבצע חוקר דליקות מוסמך אשר יש לו את הניסיון, הידע והכלים

       המתאימים לתת חוות דעת מומחה.      

       3) חוות הדעת של המומחה – הינה חוות דעת פורנזית אשר מסתמכת על ידע אשר מקורו בניסיון רב שנים בביצוע חקירות

       דליקות בזירות ארוע שונות ומגוונות.   

       4) לאחר קביעת סיבת פרוץ הדליקה שיכולה להיות או בכוונת זדון של הצתה או בכשל שמקורו ברשלנות, כאן הזמן לבצוע

       חקירה פרטית שתתבצע ע"י חוקר פרטי בעל רשיון ממשרד המשפטים.

       5) מטרת החקירה הפרטית היא לאשש תביעה כנגד הרשלן ו/או המצית או להפריך תביעה כנגד הלקוח שמטעמו מבוצעת

       החקירה.

       6) אנו מקפידים ושומרים על כללי אתיקה קפדניים המבטיחים תוצאה ראויה בבית-המשפט בסבירות גבוהה ביותר.

 

ב.   המומחים והמעבדות

       7) בדומה לחקירה פלילית רצוי שהחקירה הפרטית תהא ככל הניתן מלווה ע"י מומחים שונים בתחומים שונים כגון: מהנדס

       חשמל כאשר ישנו חשד למעורבות חשמל, מומחה הנדסי או כימי כאשר מעורבים מכונות או תהליכים הנדסיים או כאשר

       נמצאים חומרים כימיים או מאיצים ששימשו להאצת האש בזירת הארוע.

       8)  לעיתים יהיה צורך לאסוף ממצאים מזירת הארוע ולשלוח אותם למעבדות מוסמכות על מנת לזהות את אותם החומרים

       החשודים שיתכן וישפכו אור על נסיבות המקרה ועל מנגנון ההצתה ו/או אפילו להצביע על חשודים אפשריים או בהצתה מכוונת

       או בכשל רשלני שגרם לשריפה. 

       9) לעיתים ישתלבו מומחים בתחום הכלכלי כגון רואי חשבון, כלכלנים, שמאים היודעים להעריך את ערכו של הרכוש שמעצם

       טיבו וטיבה של שריפה כילתה אותו וגרמה לנזק עד כדי העלמותו של הרכוש.

       10)  עו"ד שילווה את הצוות מבחינה משפטית, ינחה את הצוות איזה מידע וראיות דרושים לו בכדי לבסס תביעה ו/או להדוף

       תביעה.

 

ג.   שיתוף פעולה בין צוותי החקירה

     11)  ככלל צוות החקירה הכולל את ראש הצוות שהינו חוקר פרטי וכן חוקר דליקות פרטי, מומחים שונים, מעבדות ועורך דין

     חייבים לייצר דינמיקה של שיתוף פעולה וסינרגיה בין המידע שנאסף ע"י כל אחד מהמשתתפים שכן יכול להיווצר מצב כי גילוי

     מסויים במעבדה מצריך בדיקה חוזרת של חוקר הדליקות בשטח לאמת ולאשש את המידע או להפריך אותו וכך גם החוקר הפרטי

     לשם תשאול וחקירת עדים שונים שיכולים לתמוך או להפריך את המידע.

 

ד. מניעת דליקות ושריפות

     12)  מומלץ לבצע "סקר ניהול סיכונים" של מערך כיבוי האש אשר מטרתו מתן יעוץ לשיקום ושידרוג מערך כיבוי-האש בעסק,

     במפעל, בבית ובכל מקום כולל הגנות כנגד שריפה העלולה להיגרם ולפרוץ בכלי רכב חשמליים.

 

 

שירותי שחזור וחילוץ מידע אבוד

אנו מטפלים באיתור גניבת או אבדן של מחשבים, מצלמות דיגיטליות, טלפונים חכמים, דיסקים, קלטות גיבוי וכו' וכן קשורים אנו עם מיטב המומחים בעלי ניסיון רב ומוכח בשחזור וחילוץ מידע אבוד כולל שחזורי מידע ששימשו לפענוח מקרים פליליים והגשת תביעות משפטיות.

 

השחזור כולל:

 

שחזור סמארטפונים וטאבלטים

שחזור אייפון.

שחזור IPAD.

שחזור IPOD.

 

שחזור מידע ונתונים

שחזור מידע מדיסק קשיח / SSD.

שחזור תמונות מכרטיסי זכרון של מצלמות, מטלפונים חכמים ומדיסק און-קי.

שחזור דיסק און-קי.

שחזור דיסק CD/DVD.

שחזור מחשבים ניידים.

שחזור קבצים.

 

שירותי שחזור שרתים

שחזור קלטות גיבוי.

שחזור מערכי RAID.

שחזור מערכי LINUX/UNIX

 

שירותים נוספים

המרת מידע.

חקירות מחשב ושחזור חקירתי.

השמדת מידע.

חוות דעת מומחה מחשבים.

 

הטיפול בכל סוגי התקלות הלוגיות והפיסיות הקיימות בשוק.

 

 

אבד לך קובץ חשוב? מחקת בטעות מצגת או עבודה רצינית שעבדת עליה זמן רב? נהרס לך הדיסק הקשיח? – פנה אלינו.

ככל שתפעל מהר יותר, גדלים הסיכויים לשחזר את כל הקבצים החשובים שנמחקו.

סודיות מובטחת